Menu
A+ A A-

Over de SWOOV

Doelstellingen

Vastgoedkunde is een breed en gecompliceerd vakgebied dat hoogopgeleide mensen vereist. Het is daarom van belang dat de sector aan de academische opleidings- en onderzoeksbehoefte tegemoet kan komen. Om de continuïteit van dit onderwijs én het vastgoedonderzoek te kunnen bewaken, is in 1992 de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde (SWOOV) opgericht, met het doel hiervoor een fonds te vormen. Omdat dit een branchebreed belang betreft, is ook naar een groot draagvlak gezocht. De doelstelling van de Stichting wordt momenteel breed gedragen door de vastgoedbranche en vele partijen uit de zakelijke dienstverlening. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

ASRE

Bestuur

Jaco Meuwissen Alex Rigter Nicole Peeters Han van Dissel
drs. J.A.M. Meuwissen, voorzitter SWOOV Dhr. drs. ing. A.R.C. Rigter MRE, penningmeester SWOOV N.Y. Peeters MRE, bestuurslid SWOOV prof. dr. H.G. van Dissel, bestuurslid SWOOV

Amsterdam School of Real Estate

Ten einde haar doelstellingen te kunnen realiseren bezit de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde 100% van de aandelen van de Amsterdam School of Real Estate b.v.. Het doel van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is het verzorgen van post initieel onderwijs, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het overdragen van kennis aan het werkveld met betrekking tot vastgoedkunde. De SWOOV is volledig eigenaar van de ASRE. De bestuursleden van de SWOOV zijn tevens leden van de Raad van Commissarissen van de ASRE.

Academisch fonds vastgoedkunde

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde beheert het Academisch Fonds Vastgoedkunde (AFV). Dit fonds is in 2014 ingesteld om jonge onderzoekers en studenten de kans te geven hun talenten verder te ontwikkelen. Jong talent is onmisbaar voor de sector. Door de vele bezuinigingen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid zijn onderzoeksbudgetten en traineeprogramma’s schaars. Daarom is het initiatief genomen om een fonds te vormen met een persoonlijke basis. De donateurs zijn personen die jonge talenten kansen willen bieden. De aanvragers zijn jonge mensen met ideeën. Het fonds heeft hierdoor een persoonlijke insteek waar reguliere onderzoeksbudgetten niet in voorzien.

Wilt u doneren of subsidie aanvragen? Ga naar:

www.academischfondsvastgoedkunde.nl

terug naar boven